Facebook PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk
Tekst: rekrutacja ruszyła, zapisz się online, I nabór - 10.06 - 21.07.2024.
Tekst: instytut pedagogiczny, pedagogika I stopnia, pedagogika II stopnia, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna.
Tekst: studia II stopnia (uzupełniające magisterskie), mechatronika, pedagogika, zarządzanie.

Dlaczego warto zdecydować się na ANS w Lesznie? O naszej uczelni

Ambicje, aspiracje i marzenia środowiska leszczyńskiego o państwowej uczelni wyższej zaczęły się konkretyzować w kwietniu 1998 roku, kiedy to po dyskusjach w wielu środowiskach i konsultacjach z osobami silnie związanymi z edukacją, lokalnymi działaczami samorządowymi, gospodarczymi i społecznymi oraz profesorami Czesławem Królikowskim i Wiesławem Osińskim Wojewoda Leszczyński Leszek Burzyński poinformował Ministra Edukacji Narodowej profesora Mirosława Handke o inicjatywie utworzenia w Lesznie państwowej uczelni wyższej. Z dniem 1 października 2022 roku Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa zmieniła się w Akademię Nauk Stosowanych im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie.  Dowiedz się więcej...

13 dostępnych kierunków
13208 absolwentów
24 lata działania uczelni