Facebook PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk

Rada pracodawców

Rada Pracodawców przy Instytucie Pedagogicznym w Akademii Nauk Stosowanych im. Jana Amosa Komeńskiego została powołana 25 października 2019 roku.

Rada pracodawców jest organem doradczym i opiniotwórczym. Do jej zadań należy: współpraca z Instytutem w zakresie prowadzenia badań naukowych, prac rozwojowych oraz realizacji procesu dydaktycznego; doradztwo w przygotowaniu programów studiów; opiniowanie programów studiów; kształtowanie profilu absolwenta, właściwego dla kierunków studiów i specjalności w ich ramach, z uwzględnieniem oczekiwanej wiedzy, umiejętności i kompetencji oraz okresowa weryfikacja programów studiów realizowanych w ramach kierunku studiów.

Rada składa się z członków reprezentujących środowisko społeczno-gospodarcze oraz przedstawicieli Instytutu. W październiku 2022 roku została powołana Rada na kadencję 2022-2025.

 

Skład Rady Pracodawców Instytutu Pedagogicznego na kadencję 2022-2025:

Członkowie spoza wspólnoty Akademii Nauk Stosowanych im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie:

 1. mgr Łukasz Maćkowiak – kierownik Wielkopolskiego Ośrodka Adopcyjnego Filii w Lesznie,  Przewodniczący Rady Pracodawców,
 2. mgr Iwona Śmiłowska-Zydorczyk – komendant Hufca Związku Harcerstwa Polskiego im. Żołnierzy Garnizonu Leszczyńskiego w Lesznie, zastępca Przewodniczącego Rady Pracodawców,
 3. mgr Honorata Hyżyk – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Obrońców Polskiego Morza w Lesznie,
 4. mgr Donata Majchrzak-Popławska – dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lesznie,
 5. mgr Renata Rangno – dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 20 „Baśniowa Kraina” w Lesznie, zastępca Przewodniczącej Rady Pracodawców,
 6. mgr Agnieszka Wawrzyniak – dyrektor Niepublicznego Przedszkola „Kolorowy Świat” w Lesznie,
 7. mgr Izabela Skoracka – dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lesznie,
 8. mgr Magdalena Kozłowska – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 im. Henryka Sienkiewicza w Lesznie,
 9. mgr Alicja Data – dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Lesznie,
 10. mgr Agnieszka Adamczak – prezes Stowarzyszenia maliniewidzialnileszno.pl,
 11. mgr Wojciech Jędrzejczak – dyrektor Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Łopuszańskiego w Dąbczu,
 12. pan Rafał Śróda – prezes Fundacji Centrum Sztuki Integracja.

Członkowie z ramienia Instytutu Pedagogicznego Akademii Nauk Stosowanych im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie:

 1. dr Monika Kościelniak – dyrektor Instytutu Pedagogicznego ANS w Lesznie,
 2. mgr Tomasz Dyrdół – zastępca dyrektora Instytutu Pedagogicznego ANS w Lesznie,
 3. mgr Anna Śróda – opiekun praktyk w Instytucie Pedagogicznym ANS w Lesznie.
Pliki do pobrania