PWSZ na Facebooku PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk

Koło Naukowe Pedagogów

Koło Naukowe Pedagogów stanowią studenci Instytutu Pedagogicznego, pragnący rozwijać swoje zainteresowania z różnych dziedzin naukowych. Koło zrzesza osoby aktywne, wykazujące się kreatywnością, nastawione na działanie i posiadające dużą chęć podejmowania inicjatyw.

Głównym celem funkcjonowania koła jest inspirowanie i pomoc w rozwijaniu pracy naukowej, zachęcanie i motywowanie społeczności studenckiej do podejmowania inicjatyw prospołecznych, zaszczepienie w studentach potrzeby aktywnego udziału w życiu uczelni, możliwość realizowania się na różnych polach oraz kształtowanie zdolności pracy w zespole i predyspozycji organizatorskich. Jednym z istotnych celów jest także tworzenie i pielęgnowanie więzi studenckiej, pomaganie w osiąganiu sukcesów i samorozwoju. Członkowie koła rozwijają swoje doświadczenia pedagogiczne, potrafią lepiej zrozumieć potrzeby oraz problemy podopiecznych i reagować na nie.

Koło podejmuje wiele inicjatyw, a niektóre z nich mają już wieloletnią tradycję, należą do nich: „Dzień walki z HIV/AIDS”, który ma uświadamiać społeczności naszej uczelni czym jest HIV/AIDS, jakie są jego przyczyny i skutki; świąteczna akcja „Mikołaje, w ramach której członkowie koła zbierają odzież i artykuły higieniczne dla podopiecznych z leszczyńskiej noclegowni; wizyty w Domu Seniora, które są wspaniałą okazją do nabycia umiejętności pracy z osobami starszymi i przede wszystkim konferencje naukowe, dzięki którym studenci poszerzają swoją wiedzę i uczestniczą w ciekawych warsztatach.

Wychodzimy z założenia, że dobrym pedagogiem nazwiemy osobę która nie tylko jest dobrze przygotowana teoretycznie, lecz tą, która rozwija również swoje kompetencje i zdobywa doświadczenie poprzez praktyczne działania. Jeśli poza teorią, pragniesz rozwijać się na polu praktycznym - dołącz do nas! Mamy wiele pomysłów do działania i sporo nowych akcji do przeprowadzenia. Każdy z Was może stać się częścią naszego zespołu i zrobić coś dla siebie i innych. Pamiętaj - razem jesteśmy silni!

 

Przewodnicząca Koła Naukowego Pedagogów: Judyta Miedziaszczyk

Opiekun: mgr Justyna Kieliś-Talaga