Facebook PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk

Adresy mailowe

Pracownicy Instytutu Pedagogicznego

Kierunek: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna oraz pedagogika

prof. Krzysztof Maćkowiak krzysztof.mackowiak@ansleszno.plmatys19-87@o2.pl

prof. Jacek Gracz jacek.gracz@ansleszno.pl

prof. Aleksander Mikołajczak aleksander.mikolajczak@ansleszno.pl

prof. Mariola Mikołajczak mariola.mikolajczak@ansleszno.pl

dr hab. Ewa Karmolińska-Jagodzik ewa.karmolinska-jagodzik@ansleszno.plekarmolinska@wp.pl 

dr hab. Marzenna Magda-Adamowicz marzenna.magda-adamowicz@ansleszno.pl 

dr hab. Paweł Scheffler pawel.scheffler@ansleszno.pl 

dr Dorota Sipińska, prof. ANS dorota.sipinska@ansleszno.pldorotasipinska@op.pl

dr Monika Kościelniak monika.koscielniak@ansleszno.pl

dr Katarzyna Dworniczek katarzyna.dworniczek@ansleszno.pl

dr Małgorzata Dyrdół malgorzata.dyrdol@ansleszno.pl

dr Tomasz Hauza tomasz.hauza@ansleszno.pl

dr Marta Grześko-Nyczka marta.grzesko-nyczka@ansleszno.pl

dr Anna Maćkowiak anna.mackowiak@ansleszno.pl

dr Bożena Roszak bozena.roszak@ansleszno.pl

mgr Krzysztof Borowski krzysztof.borowski@ansleszno.pl

mgr Tomasz Dyrdół tomasz.dyrdol@ansleszno.pl

mgr Anna Śróda anna.sroda@ansleszno.pl

mgr Małgorzata Siama malgorzata.siama@ansleszno.pl

mgr Justyna Szczepaniak justyna.szczepaniak@ansleszno.pl

mgr Józefina Matyla-Mańka jozefina.matyla@ansleszno.pl

mgr Justyna Kieliś-Talaga justyna.kielis@ansleszno.pl

mgr Łukasz Maćkowiak lukasz.mackowiak@ansleszno.pl

mgr Renata Rangno renata.rangno@ansleszno.pl renrob@o2.pl 

 

Pracownia Języków Obcych

 

mgr Dorota Giżyńska dorota.gizynska@ansleszno.pl 

mgr Dominika Kucharska dominika.kucharska@ansleszno.pl 

mgr Barbara Malepsza barbara.malepsza@ansleszno.pl 

mgr Roman Martynów roman.martynow@ansleszno.pl 

mgr Edyta Mróz edyta.mroz@ansleszno.pl 

mgr Karolina Pawlak karolina.pawlak@ansleszno.pl 

 

 

Pracownicy innych instytutów oraz pracownicy zewnętrzni

dr Bartłomiej Sipiński, prof. ANS bsipinski@wp.pl, bartlomiej.sipinski@ansleszno.pl 

dr Arleta Loga, prof. ANS a.loga@ansleszno.pl

dr Katarzyna Stachowiak katarzyna.stachowiak@ansleszno.pl

dr Ernest Magda ernest.magda@ansleszno.pl 

dr Kostiantyn Mazur kostiantyn.mazur@ansleszno.pl

dr Julia Kisielewska julia.kisielewska@ansleszno.pl 

dr Aneta Judzińska aneta.judzinska@ansleszno.pl 

dr Łukasz P. Ratajczak lukasz.ratajczak@ansleszno.pl 

dr Ryszard Biberstajn ryszard.biberstajn@ansleszno.pl 

dr Mirosław Radoła miroslaw.radola@ansleszno.pl 

mgr Marta Mruk marta.mruk@ansleszno.pl

mgr Michał Domagała michal.domagala@ansleszno.pl 

mgr Marta Zamośna marta.zamosna@ansleszno.pl 

mgr Andrzej Szwarczyński a.szwarczynski@ansleszno.pl 

mgr Michał Dzieżyk michal.dziezyk@ansleszno.pl