PWSZ na Facebooku PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk
21 stycznia 2022

Projekt Happines - simple solution for complex problems. Spotkanie inauguracyjne

Projekt Happines - simple solution for complex problems. Spotkanie inauguracyjne

Przedstawicielki naszego Instytutu, dr Marta Grześko-Nyczka oraz mgr Józefina Matyla, biorą udział w projekcie "Happines - simple solution for complex problems". Jego problematyką jest dobrostan psychiczny młodych ludzi oraz możliwości wsparcia tej sfery w procesie edukacyjnym.

Spotkanie inaugurujące projekt odbyło się 14-15 stycznia w Bułgarii. „Happiness - simple solution for complex problems” to projekt, który ma na celu wypracować innowacyjne narzędzia do pracy z młodzieżą szkolną. Zaangażowano 7 różnych podmiotów edukacyjnych (w tym organizacje pozarządowe, szkoły, uczelnie i firmy szkoleniowe) z Bułgarii, Słowenii, Słowacji, Hiszpanii, Bośni i Hercegowiny i Polski, by wspólnie zbudować program wspierający kompetencje społeczne i dobrostan psychiczny młodzieży w wieku 13-17 lat.

 

Instytut Pedagogiczny będzie sprawował merytoryczną funkcję w projekcie. Będzie również odpowiedzialny za szkolenie nauczycieli ze wszystkich krajów partnerskich.

To pierwszy projekt Erasmus+ w ramach partnerstwa strategicznego, który jest realizowany przez naszą uczelnię.