Facebook PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk

Jednolite studia magisterskie - Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Jednolite studia magisterskie - Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Kierunek: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Forma kształcenia: jednolite studia magisterskie. 

Tryb studiowania: stacjonarny (studia bezpłatne).

Czas trwania: 5 lat (10 semestrów).

Liczba godzin praktyk: 500

 

Dla kogo? Studia są polecane osobom, które chcą podjąć pracę w przedszkolu lub w klasach I-III w szkole podstawowej. Absolwent uzyskuje wysokie kwalifikacje zawodowe zgodne z obowiązującymi standardami kształcenia nauczycieli oraz innymi przepisami prawa.

Potencjalne miejsca pracy: przedszkola i szkoły podstawowe na stanowisku nauczyciela oraz inne instytucje i placówki pedagogiczne, takie jak: żłobki, kluby malucha i świetlice.

Wybrane przedmioty: kompetencje przyrodnicze/matematyczne/polonistyczne nauczyciela, praca z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, aktywizowanie środowiska lokalnego dziecka, pedagogika opiekuńcza małego dziecka, metodyka wychowania przedszkolnego, metodyka nauczania zintegrowanego.

Co warto wiedzieć o kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna?

Studia trwają dziesięć semestrów (pięć lat). Prowadzone są w trybie stacjonarnym i są bezpłatne.
Studia na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna nadają kwalifikacje pedagogiczne.
Od roku akademickiego 2019/2020 studia te są oferowane w ramach nowego kierunku (pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna), a nie jako specjalność na kierunku pedagogika.
Studia na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna dostosowane są do obowiązujących przepisów prawnych, w tym do standardów kształcenia nauczycieli.
Studia mają charakter praktyczny, co oznacza, że co najmniej połowa zajęć prowadzona jest w formie ćwiczeniowo-warsztatowej. Dzięki temu już od początku studiów będziesz zdobywać umiejętności niezbędne w przyszłej pracy zawodowej. W programie studiów dużą rolę odgrywają warsztaty zawodoznawcze, praktyka zawodowa oraz współpraca z lokalnymi instytucjami zajmującymi się pracą z dziećmi w różnym wieku.

Studia to jednak nie tylko warsztaty, ćwiczenia i wykłady przewidziane w planie studiów. Studiując Pedagogikę w PWSZ w Lesznie masz możliwość wszechstronnego rozwoju poprzez uczestnictwo w różnorodnych zajęciach w czasie wolnym. Przy Instytucie prężnie działa Samorząd oraz Koło Naukowe Pedagogów. Studia w PWSZ w Lesznie to także możliwość działalności w Grupie teatralnej „LeŻak”, Akademickim Związku Sportowym (należącym do krajowej czołówki w klasyfikacji PWSZ-ów), Akademickim Klubie Filmowym i wielu innych. Dodatkową formą samorozwoju jest możliwość uczestniczenia w wymianach międzynarodowych.

Warto wybrać Pedagogikę, ponieważ:

Zajęcia prowadzone są w sposób praktyczny, a niektóre z nich we współpracy z lokalnymi instytucjami.
Różnorodne kompetencje pedagogiczne możesz nabyć także poprzez liczne inicjatywy społeczne podejmowane przez instytutowy samorząd studencki i koła naukowe.
Możesz odpowiednio przygotować się do zawodu dzięki innowacyjnemu systemowi praktyk zawodowych, w których istotną rolę odgrywają warsztaty umiejętności pedagogicznych.     
Studia w Instytucie Pedagogicznym wyróżniają się dobrą atmosferą panującą w relacjach miedzy studentami, absolwentami i nauczycielami akademickimi.
Więcej informacji na temat rekrutacji w roku akademickim 2021/2022 uzyskasz na stronie internetowej www.pedagogika.pwsz.edu.pl (zakładka Strefa kandydata), na stronie na Facebooku  oraz w grupie na Facebooku Rekrutacja 2021/2022 Pedagogika PWSZ Leszno