PWSZ na Facebooku PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk
12 grudnia 2020

Spotkanie z przedstawicielkami MOPR w Lesznie

Spotkanie z przedstawicielkami MOPR w Lesznie

27 listopada 2020 roku odbyło się spotkanie studentów I roku studiów magisterskich z przedstawicielkami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lesznie, paniami Karoliną Weber-Leciejewską oraz Agnieszką Bizukojć. Spotkanie zostało zorganizowane w ramach przedmiotu Pedagogiczne warsztaty zawodoznawcze w formie wideokonferencji.

W trakcie prezentacji panie przedstawiły zadania i cele działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, opowiedziały o instytucjach podległych Ośrodkowi, omówiły specyfikę podopiecznych, którzy korzystają z pomocy i projekty realizowane w ostatnich latach.  

W czasie spotkania pojawiło się wiele różnych pytań, dotyczących form udzielania pomocy oraz pracy pracowników socjalnych, asystentów rodziny i innych osób udzielających wsparcia w MOPR. Studenci pytali o działanie rodzin zastępczych; funkcjonowanie noclegowni dla bezdomnych oraz o trudności, z jakimi spotykają się pracownicy socjalni w swojej pracy.

Prezentacja działań podejmowanych w MOPR wzbudziła duże zainteresowanie i wyposażyła studentów w ważną, z perspektywy ich przyszłej pracy, wiedzę.

Pani Karolinie Weber-Leciejewskiej oraz Agnieszce Bizukojć dziękujemy za podzielenie się wiedzą i doświadczeniem.