PWSZ na Facebooku PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk
24 maja 2022

Wizyta studyjna w SP 12

Wizyta studyjna w SP 12

4 maja 2022 roku studentki I roku pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej w ramach przedmiotu pedagogiczne warsztaty zawodoznawcze brały udział w wizycie studyjnej w Szkole Podstawowej nr 12 im. gen. dyw. S. Roweckiego „Grota” w Lesznie. W trakcie spotkania Panie miały okazję uczestniczyć w zajęciach klas I-III, zwiedzić budynek szkoły, zajrzeć do biblioteki oraz wysłuchać krótkiej prelekcji Pana dyrektora Ireneusza Matłoki i Pana wicedyrektora Krzysztofa Borowskiego na temat funkcjonowania wizytowanej placówki. Dziękujemy za gościnę!