PWSZ na Facebooku PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk
09 marca 2022

Ocena programowa kierunku pedagogika

Ocena programowa kierunku pedagogika

Z radością informujemy, iż Polska Komisja Akredytacyjna przyznała ocenę pozytywną studiom pierwszego i drugiego stopnia o profilu praktycznym na kierunku pedagogika w PWSZ im J. A. Komeńskiego w Lesznie.

Wszystkie kryteria określone  w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ( DZ. U z 2018r poz. 1878) zostały spełnione.

Powyższa ocena jest potwierdzeniem wysokiej jakości kształcenia, w co wkład mają wszystkie osoby zaangażowane w funkcjonowanie Instytutu: kadra dydaktyczna, studenci, absolwenci oraz członkowie Rady Pracodawców.

Następna ocena programowa powinna nastąpić w 2027/2028 r.