PWSZ na Facebooku PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk
28 lutego 2020

Studia dualne wystartowały

Studia dualne wystartowały

2 kwietnia 2019 roku uruchomiono studia w systemie dualnym w Instytucie Pedagogicznym. Tego dnia podpisano porozumienie pomiędzy Rektorem PWSZ w Lesznie, reprezentowanym przez Instytutowego Koordynatora ds. Studiów Dualnych, Małgorzatę Dyrdół, a Dyrektorem Przedszkola Niepublicznego „Kolorowy Świat”, Sylwią Dworczak.

Pierwszą studentką realizująca naukę w systemie studiów dualnych jest Weronika Bartkowiak, studentka I roku studiów II stopnia na kierunku pedagogika.

Czym są studia dualne? To takie studia, które zakładają połączenie nauki w uczelni, ze zdobywaniem wiedzy, umiejętności i kompetencji w miejscu pracy. Studia dualne zakładają więc współkształcenie. Student część przedmiotów realizuje w miejscu pracy (lub praktyki, ponieważ studia dualne mogą, ale nie muszą wiązać się z zatrudnieniem na podstawie umowy o pracę).

Od października 2019 roku kolejni studenci rozpoczną takie studia. Studenci mogą skorzystać z miejsc pracy oferowanych przez Instytut, ale mają też możliwość zgłoszenia własnej placówki np. takiej, w której już pracują i realizują w niej zadania pokrywające się z efektami kształcenia przewidzianymi w programie studiów.