PWSZ na Facebooku PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk
28 lutego 2020

Pierwsze obrony prac magisterskich

Pierwsze obrony prac magisterskich

22 czerwca 2018 roku bez wątpienia przejdzie do historii PWSZ w Lesznie. Własnie tego dnia 11 studentek kierunku Pedagogika obroniło prace magisterskie. Były to pierwsze tytuły zawodowe magistra zdobyte w murach naszej Uczelni. Cała seminaryjna jedenastka ukończyła specjalność Pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą z terapią pedagogiczną w trybie stacjonarnym. Prace magisterskie powstawały pod opieką prof. J. Modrzewskiego i dr D. Nikitenko.