Facebook PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk

Studia II stopnia - Pedagogika resocjalizacyjna z kryminalistyką

Studia II stopnia - Pedagogika resocjalizacyjna z kryminalistyką

Kierunek: Pedagogika

Ścieżka dyplomowania: Pedagogika resocjalizacyjna z kryminalistyką

Forma kształcenia: studia II stopnia (studia magisterskie). 

Tryb studiowania: stacjonarny dla osób pracujących (studia bezpłatne).

Czas trwania: 2 lata (4 semestry).

Liczba godzin praktyk: 480

 

Dla kogo? Studia są skierowane do osób, które chcą pracować jako: pedagog i wychowawca w instytucjach resocjalizacyjnych i socjoterapeutycznych, streetworker, asystent rodziny, pedagog rodziny, kurator sądowy itp.

Studia te przygotowują do podjęcia  działań obejmujących profilaktykę i prewencję kryminalną oraz resocjalizację, zarówno w warunkach środowiska otwartego, jak i instytucjach o charakterze karnym, wychowawczym i poprawczym. Specjalność przygotowuje do diagnozowania sytuacji osób niedostosowanych społecznie i wykolejonych społecznie oraz podejmujących zachowania przestępcze. 

Studia są skierowane do osób, które chcą prowadzić zajęcia wychowawcze, profilaktyczne, socjoterapeutyczne i resocjalizacyjne z grupami dzieci, młodzieży i dorosłych.

Potencjalne miejsca pracy: młodzieżowy ośrodek wychowawczy; szkolne schronisko młodzieżowe; świetlica socjoterapeutyczna i środowiskowa; szkoła (w ramach realizacji specjalistycznej pomocy psychologiczno-pedagogicznej) oraz sąd (na stanowisku kuratora); policja, straż miejska, służba celna i graniczna; pogotowia opiekuńcze; zakłady karne oraz areszty śledcze; zakłady poprawcze i schroniska dla nieletnich.

Wybrane przedmioty: profilaktyka społeczna, wybrane zagadnienia prawa karnego/prawa wykroczeń, wprowadzenie do kryminalistyki, prewencja kryminalna, podstawy działalności kuratora sądowego, rozwiązywanie konfliktów – negocjacje i mediacje, kryminalistyka, uzależnienia i metody terapii, wiktymologia, technika/taktyka kryminalistyczna, warsztat pracy z grupą.

Co warto wiedzieć o kierunku pedagogika?

  • Zajęcia prowadzone są w sposób praktyczny, co oznacza, że co najmniej połowa zajęć prowadzona jest w formie ćwiczeniowo-warsztatowej, a niektóre z nich we współpracy z lokalnymi instytucjami.
  • Odpowiednie przygotowanie do zawodu zapewnia innowacyjny system praktyk zawodowych, w których istotną rolę odgrywają warsztaty umiejętności pedagogicznych. 
  • Studia II stopnia na kierunku pedagogika prowadzone są w trybie stacjonarnym dla osób pracujących. Studia te są bezpłatne.
  • Tryb stacjonarny dla osób pracujących skierowany jest głównie do osób pracujących zawodowo, opiekujących się dzieckiem lub tych, którzy z innych powodów nie mogą studiować w tradycyjny, stacjonarny sposób. Zajęcia odbywają się maksymalnie dwa razy w tygodniu: w czwartki i piątki lub w piątki i soboty. Zajęcia w czwartki i piątki odbywają się w godz. 16.00-20.45, a sobotnie w godz. 8.00-17.45. Część zajęć realizowana jest w formie e-learningu.
  • Studia II stopnia na kierunku pedagogika nadają kwalifikacje pedagogiczne.
  • Studia II stopnia na kierunku pedagogika są skierowane do absolwentów wszystkich kierunków.
  • Po II semestrze na studiach II stopnia studenci wybierają ścieżkę dyplomowania, czyli zestaw przedmiotów, które będą realizować, aby przygotować się do wybranego miejsca pracy.
  • Studenci studiów II stopnia mogą kształcić się w systemie studiów dualnych.

Więcej informacji na temat rekrutacji w roku akademickim 2020/2021 uzyskasz na stronie internetowej www.pedagogika.pwsz.edu.pl (zakładka Strefa kandydata), na stronie na Facebooku  oraz w grupie na Facebooku Rekrutacja 2020/2021 Pedagogika PWSZ Leszno