Facebook PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - jednolite studia magisterskie

Kierunek: PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA

Forma kształcenia: jednolite studia magisterskie. 

Tryb studiowania: stacjonarny (studia bezpłatne).

Czas trwania: 5 lat (10 semestrów).

 

Dla kogo? Studia są polecane osobom, które chcą podjąć pracę w charakterze nauczyciela w przedszkolu lub w klasach I-III w szkole podstawowej. Absolwent uzyskuje wysokie kwalifikacje zawodowe zgodne z obowiązującymi standardami kształcenia nauczycieli oraz innymi przepisami prawa.

Potencjalne miejsca pracy: przedszkola, szkoły podstawowe, żłobki, kluby malucha, świetlice.

Wybrane przedmioty: kompetencje przyrodnicze/matematyczne/polonistyczne nauczyciela, praca z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, aktywizowanie środowiska lokalnego dziecka, pedagogika opiekuńcza małego dziecka, metodyka wychowania przedszkolnego, metodyka nauczania zintegrowanego.

Co warto wiedzieć o kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna?

  • Studia trwają dziesięć semestrów (pięć lat). Prowadzone są w trybie stacjonarnym i są bezpłatne.
  • Studia na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna nadają kwalifikacje pedagogiczne.
  • Od roku akademickiego 2019/2020 studia te są oferowane w ramach nowego kierunku (pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna), a nie jako specjalność na kierunku pedagogika.
    Studia na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna dostosowane są do obowiązujących przepisów prawnych, w tym do standardów kształcenia nauczycieli.