PWSZ na Facebooku PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk

Studia dualne

Studia dualne w Instytucie Pedagogicznym wystartowały 2 kwietnia 2019 roku. Pierwszą placówką, z którą podpisano umowę było Przedszkole Niepubliczne „Kolorowy Świat”. Od tego momentu liczba placówek współpracujących z Instytutem w ramach studiów dualnych sukcesywnie się poszerzała i dostosowywała do specjalności oferowanych w ramach studiów I i II stopnia na kierunku pedagogika.

Czym charakteryzują się studia dualne w Instytucie Pedagogicznym? To takie studia, które zakładają połączenie nauki w uczelni, ze zdobywaniem wiedzy, umiejętności i kompetencji w miejscu pracy. Studia dualne zakładają więc współkształcenie. Student część przedmiotów/efektów uczenia się realizuje w miejscu pracy (lub praktyki, ponieważ studia dualne mogą, ale nie muszą wiązać się z zatrudnieniem na podstawie umowy o pracę).

Studenci mogą skorzystać z miejsc pracy oferowanych przez Instytut, ale mają też możliwość zgłoszenia własnej placówki np. takiej, w której już pracują i realizują w niej zadania pokrywające się z efektami uczenia się przewidzianymi w programie studiów.

Instytucje, w których studenci Instytutu Pedagogicznego realizowali studia dualnie:

  • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Obrońców Polskiego Morza w Lesznie
  • Przedszkole Niepubliczne i Żłobek „Kolorowy Świat” w Lesznie
  • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lesznie
  • FOODjobs Sp. Z o.o. Oddział Kościan

Koordynator ds. studiów dualnych - dr Małgorzata Dyrdół malgorzata.dyrdol@ansleszno.pl